Kết quả tìm kiếm

Showing results for tags 'americano bluray'.

  • Search By Tags

    Mỗi tag cách nhau bởi dấu phẩy
  • Search By Author

Found 1 result

  1. Americano - Chú Vẹt Anh Hùng (2016)

    Trong rạp xiếc Cuco là một chú vẹt biểu diễn những pha nguy hiểm, ví mình như một siêu anh hùng. Khi rạp xiếc bị xâm chiếm bởi một nhóm chim lạ, Cuco phải đi đến Hollywood để tìm kiếm sự giúp đỡ...