Kết quả tìm kiếm

Showing results for tags 'la belle noiseuse (1991) fshare.vn'.

  • Search By Tags

    Mỗi tag cách nhau bởi dấu phẩy
  • Search By Author

Found 1 result

  1. Họa sĩ danh tiếng một thời Frenhofer sống ẩn dật với vợ trong một lâu đài ở vùng quê miền nam nước Pháp. Khi nghệ sĩ trẻ Nicolas cùng với người bạn gái Marianne tới thăm ông, Frenhofer quyết định bắt đầu lại một bức tranh mà ông đã bỏ dở từ lâu: La Belle Noiseuse, và ông muốn Marianne làm mẫu khỏa thân cho mình …