Kết quả tìm kiếm

Showing results for tags 'tamasha pubvn'.

  • Search By Tags

    Mỗi tag cách nhau bởi dấu phẩy
  • Search By Author

Found 1 result

  1. Tamasha - Tìm Lại Chính Mình (2015)

    Bộ phim Tamasha kể về hành trình của một người đã đánh mất cơ hội trong tầm tay mình trong khi cố gắng để hành xử theo quy ước xã hội để được sự chấp nhận của xã hội. Bộ phim được dựa trên các chủ đề chính về sự dần mất đi tự tin vào chính bản thân mình trong những chuyện xảy ra, và anh ấy đã nỗ lực để lấy lại bản thân mình.