Bodyguards and Assassins (2009)
Thập Nguyệt Vi Thành

Nội dung phim
Tôn Trung Sơn đến Hồng Kông quyên góp cho phong trào khởi nghĩa. Những người thương nhân nghĩa sĩ đảm nhận trách nhiệm tiếp đãi Tôn Trung Sơn biết được chính phủ Mãn Thanh đã phái người đến ám sát Tôn Trung Sơn. Nên đã bỏ một số tiền lớn để mời những người có võ nghệ, thân thủ cao cường để bảo vệ Tôn Trung Sơn. 

1 person likes thisPhản hồi


Tôn Trung Sơn cuối cùng vẫn bị ám sát, ước mơ về 1 đất nước TQ thống nhất dang dỡ, nhưng học thuyết của ông lại được những đàn em nối bước như : cụ Phan Chu Trinh và phan Bội Châu, dù chính kiến của 2 cụ trái nhau, Cụ Phan Chu Trinh trọng thuyết thuyết đấu tranh bất bạo động, Cụ Phạn Bội Châu thì muốn dùng bạo động để lật đổ chính quyền thực dân khiến bọn thực dân lo sợ.

Edited by Tào Tháo

Chia sẽ


Link to comment


Tạo tài khoản hoặc đăng nhập để bình luận

Bạn phải là thành viên mới có thể tham gia bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký thành viên với các bước rất đơn giản.


Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Nếu đã có tài khoản, bấm vào đây để đăng nhập.


Đăng nhập ngay