Defendor (2009)
Người Bảo Vệ

Nội dung phim
Một tên cớm bẩn, một trùm mafia, và một cô gái trẻ là công dân của một thành phố, là thế giới ngầm của giới tội phạm. Trong thế giới đó có một  "THƯỜNG DÂN" là Arthur Poppington (Nhân vật DEFENDOR của chúng ta), người này không hiểu và không thuộc về thế giới này. Nhưng anh lại cố chống lại chúng. Chẳng có sức mạnh nào ngoài lòng can đảm, Defendor đã xuống đường đẻ bảo vệ những công dân vô tội của thành phố.
Phản hồi


Chưa có bình luận.Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Đăng nhập

Already have an account? Sign in here.


Đăng nhập ngay