Pleasure Or Pain (2013)
Nỗi Đau Ngọt Ngào

Nội dung phim
Một tay môi giới bất động sản đưa về nhà một cô gái trẻ đẹp tràn đầy sức sống. Nơi đây, hàng ngày hắn dẩn cô khám phá một thế giới thoát tục của sự suy đồi trác táng, của nỗi đau niềm nhớ nhục dục, đẩy khả năng chịu đựng của thân xác và tâm hồn của cô đến miệng vực.

1 person likes thisPhản hồi


nể mấy thánh phim thế lày mà 80k view 0 cmt =) :4fd9f2d3:

P/S: báo hại em cũng phải vào xem nó ntn

Chia sẽ


Link to comment


Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Đăng nhập

Already have an account? Sign in here.


Đăng nhập ngay