nadada

Members
  • Nội dung

    1
  • Ngày tham gia

  • Truy cập cuối

Everything posted by nadada

  1. The Chaser - Kẻ Săn Đuổi (2008)

    7.9/10 39,374 Điểm đánh giá của phim này trên IMDB là 7.9. Đó là điểm trung bình qua đánh giá của hơn 39,000 người. Phim I saw the devil trên IMDB nhận được 7.8/10 (75,862.) Bạn  habaggio  chê phim thậm tệ như vậy, thì có một vài cách hiểu như sau: 1.  Trình độ trí tuệ và khả năng phê bình của bạn thuộc dạng siêu đẳng, ngoài vùng phủ sóng dành cho những người bình thường. 2. Khả năng thụ hưởng nhệ thuật phim của bạn có vấn đề. 3. Gu coi phim của bạn không hợp với những phim này.    Khả năng (1) là đúng: vô cùng nhỏ. Những nguoi có trí tuệ siêu đẳng chắc không tim đến những trang web này để coi phim. Hai khả năng kia có nhiều xác suất đúng hơn.