Kết quả tìm kiếm

Showing results for tags 'blood moon party'.

Found 1 result

  1. Blood Moon Party - Tiệc Trăng Máu (2020)

    Trong buổi họp mặt của nhóm bạn thân, một thành viên bất ngờ đề xuất trò chơi chia sẻ điện thoại nhằm tăng tinh thần đoàn kết. Từ đó, những góc khuất của từng người dần hé lộ và khiến cho mối quan hệ vốn khắng khít của họ bắt đầu lay chuyển.