Kết quả tìm kiếm

Showing results for tags 'david oyelowo'.

Found 1 result

  1. Selma - Dân Quyền (2014)

    Selma xoay quanh Martin Luther King, Lyndon Baines Johnson những người da màu đã dám đứng lên bảo vệ nền dân quyền, kêu gọi các cuộc biểu tình và làm thay đổi nước Mỹ nói riêng và cả thế giới nói chung,....."