Kết quả tìm kiếm

Showing results for tags 'fireflies'.

Found 1 result

  1. Nội dung phim xoay quanh cô gái Gülseren - một thần đồng bất cần và thích nổi loạn. Cô đang vật vã xoay xở trước nỗi cô đơn, tình yêu cùng những mất mát bởi sự thay đổi của xã hội và bất ổn chính trị.