Kết quả tìm kiếm

Showing results for tags 'our planet'.

Found 1 result

  1. Phim tài liệu gồm 8 phần, dẫn giải bởi David Attenborough . Bộ phim mất 4 năm để hoàn tất, quay ở 50 quốc gia với đội ngũ làm phim 600 người . Phần 1: Một Hành Tinh Phần 2: Những Xứ Sở Băng Giá Phần 3: Rừng Nhiệt Đới Phần 4: Những Vùng Biển Ven Bờ Phần 5: Từ Hoang Mạc Tới Đồng Cỏ Phần 6: Biển Khơi Phần 7: Nước ngọt Phần 8: Rừng