Mr. Vampire IV (1988)
Thiên Sứ Bắt Ma 4: Cương Thi Thúc Thúc

Nội dung phim
Thiên Sư Bắt Ma 4: Cương Thi Thúc Thúc: Đại sư phụ cảm thấy rất phiền khi lão pháp sư đồng môn thuở để chỏm bỗng dưng chuyển đến ở gần nhà của ông. Mỗi người đều có một để tử chỉ khác nhau là đằng trai đằng gái nên càng khó hòa hợp. Cả hai hẹn ước một trận sống mái để giải quyết ân oán nợ nần bấy lâu. Nhưng mộng chưa thành đầu đã phải hợp tác với nhau để chống lại một siêu cương thi vừa thoát khỏi quan tài và đang đại khai sát giới vùng ngoại ô.

1 person likes thisPhản hồi
Tạo tài khoản hoặc đăng nhập để bình luận

Bạn phải là thành viên mới có thể tham gia bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký thành viên với các bước rất đơn giản.


Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Nếu đã có tài khoản, bấm vào đây để đăng nhập.


Đăng nhập ngay