Bright (2017)
Chiếc Đũa Quyền Năng

Nội dung phim
Lấy bối cảnh thành phố Los Angeles hiện đại, con người lúc này chung sống cùng nhiều loài sinh vật giả tưởng như Orc, Elf,... Chuyện phim theo chân hai nhân viên cảnh sát Los Angeles, một con người (Will Smith) và một người Orc (Joel Edgerton). Họ tình cờ phát hiện ra cây đũa phép trong truyền thuyết có thể dẫn tới hiểm họa tận thế.

9 people like thisPhản hồi
36 minutes ago, Hikigaya Hachi said:

UHD là gì ạ ?

Ultra HD, 4k đó bạn

1 person likes this

Chia sẽ


Link to comment

may có những bộ ntn cứu chứ bội thực mọe thể loại SAH rồi :1b38f9e2:

1 person likes this

Chia sẽ


Link to comment
TRI MINH

Gửi vào (đã chỉnh sửa)

Fim quộc zạng " hàw yêu , fục ma " . Nhưw qeo type Donald Trump .

Nếu bỏ kua kák ci tiết như wuời Orc ( viết tắt của Ôm rồi cắn ) hay Elf ( Em like f.ck ) , dũa fép ...zì zì đó , qì fim xem cũw rất ok . Lâu lắm mới qấy anh càw da den duyên dáw , đẹp cai Will Smith cở lại màn bạc . Sem fim này , nhớ lại anh dã từw đów dạw fim như qế này trướk đây , Men in blakk .

Fim wập càn nhữw kảnh hành dộw : bắn súw ì sèo , dâm cém máu me từa lưa , dua se lạw lác dánh võw , cáy nổ vaw cời ..., cũw zất mãn nhãn . Zạo này dề tài hành dộw quần tuý bị xai qác kạn kiệt . Co nên fải lồw vô qêm fép quật co xác lạ , dể dổi món co quợw dế dó mà . Sem dến hết fim , mới qấy cong dàn cast kó tên Venorica Wô, tứk cị Wô qanh Vân , cong vai Tien . Ủa , sao sem kỷ lắm mà xôw qấy cị Vân kủa mình ta ? Tua lại , cem cow dám dệ tử kủa qím Leilah , mới qấy cị mình cong vai dệ tử zuột kủa qím Leilah ác bá  . Cị Vân xôw kó qoại ( cắc tiếw Anh ẹ kúa ?) , nhưw uýnh cỏ cũw ác liệt à wen . Kuối kùw cị mình bị banh sác fáo .

Fim jải cí qì kúa ok . Ai qíc dạw hành dộw ma quật fép màu vô lý ảo lòi kả cảo , qì sẽ ưw kái zạ  xi cem fim Bright này . Kấm 7/10 diểm . 

Ráng tập tành viết theo kiểu chữ mới sáng tác của bác Bùi Hiền . Nói thiệt , mệt chết mẹ hà ! Sai chính tả cũng tùm lum trong đó . Nhưng phải ráng cố gắng tập cho quen thôi . Sau này , Bộ Giáo dục có áp dụng cũng không bị đơ , không bị bắt đi học bổ túc văn hoá . Nếu các bạn thích mình review theo kiểu chữ bác Bùi Hiền thì cho biết nhe . Mình sẽ phát huy . Còn ai thấy bực bội vì éo hiểu thằng này sao hôm nay nó viết cái qq gì , thì cũng đừng vội nóng giận ( dễ bị lòi trĩ ) . Xem bên dưới mình có dịch ra chữ quốc ngữ bình thường như cả trăm năm qua . Hi hi

Review theo chữ bình thường mất khoảng nửa tiếng . Theo bác Hiền , mất ...tiếng rưỡi !!! . 

Phim thuộc dạng " hàng yêu , phục ma " . Nhưng theo type  Donald Trump .

Nếu bỏ qua các chi tiết như người Orc ( viết tắt của Ôm rồi cắn ) hay Elf ( Em like f.ck ) , đũa phép ...gì gì đó , thì phim xem cũng rất ok . Lâu lắm mới thấy anh chàng da đen duyên dáng , đẹp trai Will Smith trở lại màn bạc . Xem phim này , nhớ lại anh đã từng đóng dạng phim như thế này trước đây , Men in black .

Phim ngập tràn những cảnh hành động : bắn súng ì xèo  , đâm chém máu me  từa lưa , đua xe lạng lách đánh võng , cháy nổ vang trời ..., cũng rất mãn nhãn . Dạo này đề tài hành động thuần tuý bị khai thác cạn kiệt . Cho nên phải lồng vô thêm phép thuật cho khác lạ , để đổi món cho thuợng đế mê phim đó mà . Xem đến hết phim , mới thấy trong dàn cast có tên Veronica Ngo , tức chị Ngô Thanh Vân , trong vai Tien . Ủa , sao xem kỹ lắm mà không thấy chị Vân của mình ta ? Tua lại , xem trong đám để tử của thím Leilah , mới thấy chị mình trong vai đệ tử ruột của  thím Leilah ác bá  . Chị Vân không có thoại ( chắc tiếng Anh ẹ quá ?) , nhưng uýnh võ cũng ác liệt à nhen . Cuối cùng chị mình bị banh xác pháo .

Phim giải trí thì quá ok . Ai thích dạng hành động ma thuật phép màu vô lý ảo cả chảo , thì sẽ ưng cái dạ khi xem phim Bright này . Chấm 7/10 điểm . 

Đã chỉnh sửa bởi TRI MINH
2 people like this

Chia sẽ


Link to comment

Cũng may mình là fan LOTR, Lineage2, Hobbit nên có kiến thức kha khá về các chủng tộc như Orc, Elf... coi phim dễ hiểu hơn hẳn :f6eb47d3:

1 person likes this

Chia sẽ


Link to comment
22 hours ago, TRI MINH said:

Fim quộc zạng " hàw yêu , fục ma " . Nhưw qeo type Donald Trump .

Nếu bỏ kua kák ci tiết như wuời Orc ( viết tắt của Ôm rồi cắn ) hay Elf ( Em like f.ck ) , dũa fép ...zì zì đó , qì fim xem cũw rất ok . Lâu lắm mới qấy anh càw da den duyên dáw , đẹp cai Will Smith cở lại màn bạc . Sem fim này , nhớ lại anh dã từw đów dạw fim như qế này trướk đây , Men in blakk .

Fim wập càn nhữw kảnh hành dộw : bắn súw ì sèo , dâm cém máu me từa lưa , dua se lạw lác dánh võw , cáy nổ vaw cời ..., cũw zất mãn nhãn . Zạo này dề tài hành dộw quần tuý bị xai qác kạn kiệt . Co nên fải lồw vô qêm fép quật co xác lạ , dể dổi món co quợw dế dó mà . Sem dến hết fim , mới qấy cong dàn cast kó tên Venorica Wô, tứk cị Wô qanh Vân , cong vai Tien . Ủa , sao sem kỷ lắm mà xôw qấy cị Vân kủa mình ta ? Tua lại , cem cow dám dệ tử kủa qím Leilah , mới qấy cị mình cong vai dệ tử zuột kủa qím Leilah ác bá  . Cị Vân xôw kó qoại ( cắc tiếw Anh ẹ kúa ?) , nhưw uýnh cỏ cũw ác liệt à wen . Kuối kùw cị mình bị banh sác fáo .

Fim jải cí qì kúa ok . Ai qíc dạw hành dộw ma quật fép màu vô lý ảo lòi kả cảo , qì sẽ ưw kái zạ  xi cem fim Bright này . Kấm 7/10 diểm . 

Ráng tập tành viết theo kiểu chữ mới sáng tác của bác Bùi Hiền . Nói thiệt , mệt chết mẹ hà ! Sai chính tả cũng tùm lum trong đó . Nhưng phải ráng cố gắng tập cho quen thôi . Sau này , Bộ Giáo dục có áp dụng cũng không bị đơ , không bị bắt đi học bổ túc văn hoá . Nếu các bạn thích mình review theo kiểu chữ bác Bùi Hiền thì cho biết nhe . Mình sẽ phát huy . Còn ai thấy bực bội vì éo hiểu thằng này sao hôm nay nó viết cái qq gì , thì cũng đừng vội nóng giận ( dễ bị lòi trĩ ) . Xem bên dưới mình có dịch ra chữ quốc ngữ bình thường như cả trăm năm qua . Hi hi

Review theo chữ bình thường mất khoảng nửa tiếng . Theo bác Hiền , mất ...tiếng rưỡi !!! . 

Phim thuộc dạng " hàng yêu , phục ma " . Nhưng theo type  Donald Trump .

Nếu bỏ qua các chi tiết như người Orc ( viết tắt của Ôm rồi cắn ) hay Elf ( Em like f.ck ) , đũa phép ...gì gì đó , thì phim xem cũng rất ok . Lâu lắm mới thấy anh chàng da đen duyên dáng , đẹp trai Will Smith trở lại màn bạc . Xem phim này , nhớ lại anh đã từng đóng dạng phim như thế này trước đây , Men in black .

Phim ngập tràn những cảnh hành động : bắn súng ì xèo  , đâm chém máu me  từa lưa , đua xe lạng lách đánh võng , cháy nổ vang trời ..., cũng rất mãn nhãn . Dạo này đề tài hành động thuần tuý bị khai thác cạn kiệt . Cho nên phải lồng vô thêm phép thuật cho khác lạ , để đổi món cho thuợng đế mê phim đó mà . Xem đến hết phim , mới thấy trong dàn cast có tên Veronica Ngo , tức chị Ngô Thanh Vân , trong vai Tien . Ủa , sao xem kỹ lắm mà không thấy chị Vân của mình ta ? Tua lại , xem trong đám để tử của thím Leilah , mới thấy chị mình trong vai đệ tử ruột của  thím Leilah ác bá  . Chị Vân không có thoại ( chắc tiếng Anh ẹ quá ?) , nhưng uýnh võ cũng ác liệt à nhen . Cuối cùng chị mình bị banh xác pháo .

Phim giải trí thì quá ok . Ai thích dạng hành động ma thuật phép màu vô lý ảo cả chảo , thì sẽ ưng cái dạ khi xem phim Bright này . Chấm 7/10 điểm . 

Bác là ai ? Cháu không biết bác im điiii :v

3 people like this

Chia sẽ


Link to comment

Ông già đáng thương, cập kề miệng lỗ rồi còn ham hố hotboy làm chi để gạch đá rơi tùm lum vô cả đây hà ??? Đời người chỉ ngắn như hơi thở mà thôi, hư danh mà chi ?

Lão TRIMINH chơi ác thế ! Nếu ko cuộn xuống dưới coi thì nội vụ dòm xem 'cái dì dậy?' cũng lòi con ngươi rồi.

1 person likes this

Chia sẽ


Link to comment
3 hours ago, TrungKienNUCE said:

phụ đề với âm thanh cứ ko khớp

Mình coi từ đầu đến cuối có chỗ nào không khớp đâu nhỉ?

Chia sẽ


Link to comment
2 hours ago, fcine said:

Mình coi từ đầu đến cuối có chỗ nào không khớp đâu nhỉ?

thôi chờ bluray vậy

Chia sẽ


Link to commentTạo tài khoản hoặc đăng nhập để bình luận

Bạn phải là thành viên mới có thể tham gia bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký thành viên với các bước rất đơn giản.


Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Nếu đã có tài khoản, bấm vào đây để đăng nhập.


Đăng nhập ngay