Blade Runner: Black Out 2022 (2017)
Sự Kiện Black Out 2022

Nội dung phim
Phần phim giải thích sự kiện Black Out 2022 – Giai đoạn biến loạn 2022, thế giới rơi vào bóng tối, không điện, không năng lượng con người không có khả năng vận hành thế giới.

1 person likes thisPhản hồi


Wow...nay mới thấy 3 part 2022, 2036, 2048.... bữa xem 2049.... kaka...xuất bản ngược đời vậy chài lol

Chia sẽ


Link to comment


Tạo tài khoản hoặc đăng nhập để bình luận

Bạn phải là thành viên mới có thể tham gia bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký thành viên với các bước rất đơn giản.


Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Nếu đã có tài khoản, bấm vào đây để đăng nhập.


Đăng nhập ngay